You are here: За нас

За нас

Е-пошта Печати PDF
Америkан Конструктион е градежна фирма која е регистрирана во 2007 година на домашниот пазар како фирма со странски капитал, на територија на Република Македонија.

Американ Конструктион минувајќи низ динамичен и континуиран прогрес, поминувајќи низ сите развојни фази во глобалното општество прерасна во влијателна градежна  компанија на светскиот пазар.
Нашата мисија а воедно и визија  е Американ Конструктион,  поради светската  криза на глобално ниво, е да понуди  рационални решенија за домување, изнајмување, финансирање достапни за сите граѓани, со што Американ Конструктион ќе претставува синоним на “КВАЛИТЕТЕН ЕВРОПСКИ ЖИВОТ”

За да го достигнеме нивото на високо почитувана компанија со светско реноме, Американ Конструктион ја прифати бизнис сегментацијата, со одделување и создавање на поинакви, единствени и уникатни бизнис кластери, кои функционраат како одделни прогресивни делови. Овие поединечни прогресивни делови прераснаа во единствен ентитет познат како “АМЕРИКАН КОНСТРУКТИОН”.
Во најризичен и предизвикувачки период за глобалниот бизнис на светско ниво, навремено се фокусираме кон остварување и извршување на постоечките проекти а и на веќе започнатите, преку оптимизирање на ресурсите, рационални и прифатливи понуди за сите сфери на општествениот живот, како и реализирање  на нашите цели, кои како и секогаш се остварени согласно нашата зацртана цел.