You are here: Продажба Деловни простории

Деловни простории

Е-пошта Печати PDF
AC_logo-SMALL
stores

Информации:
За детален приказ на деловните простории кликнете на дадената скица.

 

 

 

Полињата обележани со црвено се веке продадени !

Објект: Станбена зграда
Aдреса:
Бул. Партизански Одреди 171
Ѓорче Петров 4 – Влае
1000 Скопје
Имотен лист : 100008
ДЕЛОВНИ.ПРОСТОРИИ.......
Вкупно ( големина на простор )
Локал 1 45m2
Локал 6 22m2
Локал 11 67m2
Локал 2 130m2 Локал 7 41m2 Локал 12 45m2
Локал 3
126m2 Локал 8 40m2 Локал 13 85m2
Локал 4
45m2 Локал 9 41m2 Локал 14 108m2
Локал 5
129m2 Локал 10 103m2 Локал 15 54m2
Локал 16 113m2